Приглашаем всех на обряд очищения шаманами "Тос дээр".

Системные

31 Янв.

Приглашаем всех жителей г. Кызыла на обряд очищения шаманами "Тос дээр"!

Хундулуг чонувус! Шаг-чаагай, Шагаа чаагай! Февраль 2-де Арт-Центр "Найысылалга" Шагаа будуузунде хам-чаякчыларнын улуг арыглашкыны болур. Эртип чоруп турар ыът чылын олчей-кежиин доктаадып, кирип келир элбекшилдиг Хаван чылын алгап-йорээл авырадаал. 

Болур шактары: 12:00 шакта, 17:00 шакта.
Болур чери: Арт-центр "Найысылал" Калинина 2 "б" 
харылзажыыр телефону: 6-12-32